ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Σχεδιασμός - Κατασκευή Χημικών / Φαρμακευτικών Εργαστηρίων         

 

Οι πάγκοι από πολυπροπυλένιο (pp) παρουσιάζουν υψηλή χημική αντοχή σε οξέα (π.χ. υδροφθορικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ) καθώς και σχετικά μεγάλη θερμική αντοχή σε θερμοκρασίες < 110 °C. Τα εγγενή χαρακτηριστικά του πολυπροπυλενίου το κάνουν απαραίτητο σε κάθε χημικό / ιατρικό / φαρμακευτικό  εργαστήριο. Ως επιφάνεια καθαρίζεται πολύ εύκολα. Τέλος το πολυπροπυλένιο είναι «μαλακό» υλικό και συνεπώς είναι φιλικό για τα υαλικά (δοκιμαστικοί σωλήνες , αντιδραστήρια κ.τ.λ.)

 

Η εταιρεία μας κατασκευάζει πάγκους / επιφάνειες εργασίας πολυπροπυλενίου σε οποιαδήποτε διάσταση. Οι επιφάνειες εργασίας κατασκευάζονται με υγειονομική γωνία (με πλάτη από 10εκ έως 80εκ).

 

To πολυπροπυλένιο είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές που χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της επισήμανσης, στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (π.χ., σχοινιά, χαλιά κτλπ.), χαρτικά, πλαστικά μέρη και επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία διαφόρων τύπων, εργαστηριακό εξοπλισμό και εξαρτήματα αυτοκινήτων. Επιπλέον είναι ένα πολυμερές το οποίο γίνεται από το μονομερές προπυλενίου, είναι τραχύ και ασυνήθιστα ανθεκτικό σε πολλά χημικά διαλυτικά, οξέα και βάσεις.