ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Η εταιρεία Medonshelf αναλαμβάνει υπεύθυνα την μεταφορά του φαρμακείου σας, σε άλλη έδρα  και όλες τις εργασίες που απαιτούνται ώστε το φαρμακείο σας να ξαναλειτουργήσει γρήγορα.