Κατηγορίες

Geomarketing Φαρμακείου

GEOMARKETING ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Η γεωγραφική θέση του καταστήματός σας παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη λειτουργία και στην αύξηση των πωλήσεών σας. Γι’ αυτό μια μελέτη γεωγραφικού μάρκετινγκ μπορεί να δώσει σαφή εικόνα της δυναμικής του υποψήφιου αγοραστικού σας κοινού προσδιορίζοντας τα εξής:

 

• Υποψήφιοι καταναλωτές και συμπεριφορά αυτών βάσει περιοχής.

Προσδιορίζονται χαρακτηριστικά όπως, μορφωτικό επίπεδο, φύλο, ηλικία => αγοραστική δύναμη του κοινού της περιοχής σας.


• Έκταση ζώνης επιρροής.

Σε τι απόσταση μπορεί το φαρμακείο να προσελκύσει πελάτες.


• Εντοπισμός ανταγωνισμού στην περιοχή και αξιολόγηση αυτού.


• Πρόσβαση στο κατάστημα.


• Διελεύσεις πεζών και αυτοκινήτων από το κατάστημα.


 

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ GEOMARKETING ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 

• Δυνατότητα για προσφορές σε προϊόντα και επιλογή ποσοστού ειδών προϊόντων για προβολή.
• Ανακατάταξη και διαφορετική προβολή προϊόντων στο κατάστημα.
• Αποφυγή άσκοπων επενδύσεων.
• Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
 

Παράδειγμα:
Αν έχετε επιλέξει ως «κοινό στόχο» νεαρές κοπέλες που συνθέτουν το 40% του πληθυσμού της περιοχής του φαρμακείου σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε σειρά ενεργειών προώθησης δερμοκαλλυντικών ή παραφαρμάκων που ενδιαφέρουν τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.


Έτσι, έχοντας πλέον στη “φαρέτρα” σας τη γνώση, μπορείτε να βαδίσετε με μικρότερο ρίσκο στην επιτυχία, προσφέροντας τα κατάλληλα προϊόντα.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.