ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

Το γνωστικό αντικείμενο των εικαστικών είναι η δημιουργία μιας εικόνας -στατικής ή κινούμενης , δισδιάστατης ή τρισδιάστατης-με την χρήση διαφορετικών τεχνικών, μέσων και υλικών, η οποία παράλληλα έχει ένα αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Στόχος της εταιρίας μας δεν είναι απλά να πετύχει ένα αισθητικό αποτέλεσμα αλλά να το πετύχει με τέτοιο τρόπο που να βοηθά στην αύξηση των πωλήσεων του φαρμακείου και ταυτόχρονα να είναι οικονομικά προσιτό. Αν δεν δώσουμε έμφαση στο τι απόδοση θα έχει το εικαστικό, και απλά μείνουμε μόνο στην ωραία εικόνα του,  τότε μπορεί να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα στην πώληση. Δεν έχει νόημα σε έναν εμπορικό και επιστημονικό χώρο να περιοριστούμε απλά σε μια ζωγραφιά.