ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 • Απογραφή φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ και παραφαρμάκων σε εμπορικά λογισμικά CSA Farmakon και ILYDA Discourides

 • Έλεγχος ημερομηνιών λήξης προϊόντων

 • Καταχώριση ημερομηνιών λήξης των προϊόντνων στο εμπορικό λογισμικό (μόνο CSA Farmakon)

 • Ενσωμάτωση απογραφής στο εμπορικό λογισμικό του φαρμακείου

 • Εξαγωγή της απογραφής σε αρχείο excel

 • Δημιουργία κωδικών στο αρχείο ειδών του εμπορικού λογισμικού όταν αυτά δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα

 • Εκπαίδευση προσωπικού για την τήρηση της απόθηκης καθώς και για λοιπές λειτουργίες που αφορούν το εμπορικό λογισμικό, όπως για παράδειγμα στατιστικά πωλήσεων

 

Πλεονεκτήματα:

 • Αποτίμηση αξίας του stock στο Φαρμακείο. Η Απογραφή σας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα των χρημάτων σας που βρίσκονται στα ράφια

 • Καταχώρηση ημερομηνιών λήξης στα προϊόντα. Σας δίνετε η δυνατότητα να παρακολουθείτε τα ληξιπρόθεσμα είδη και να διαχειρίζεστε με άριστο τρόπο το stock σας, ώστε να περιορίσετε όγκους επιστροφών στους προμηθευτές σας ή προϊόντα να καταλήγουν στα σκουπίδια

 • Έλεγχος του παθητικού stock. Με την Απογράφη μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα

προϊόντων που βρίσκονται για καιρό στα ράφια μας ή στην αποθήκη μας και να ενεργοποιηθούμε ώστε να τα προωθήσουμε ρευστοποιώντας τα χρήματα μας

 • Καλύτερη οργάνωση παραγγελιών. Δεν υπάρχει πιο άβολη στιγμή να διαπιστώνουμε ότι

παραγγείλαμε στον προμηθευτή μας 3 κούτες σιρόπια, ενώ στην αποθήκη μας υπάρχει μια

ξεχασμένη” από την τελευταία παραγγελία μας. Με την τήρηση αποθήκης έχουμε άρτια εικόνα των υπολοίπων μας στο φαρμακείο, παραγγέλνουμε σωστά και ελέγχουμε τον παραγγελιοδόχο

 • Έλεγχος κινητικότητας ειδών, κατηγοριών, εταιριών. Με την τήρηση αποθήκης μπορούμε να

έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κινητικότητα ενός είδους, για την επαναληψιμότητα του,για την απόδοση συνεργασίας με μία εταιρία ή για το ποιές