ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ

ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ

Κατασκευή και τοποθέτηση του φαρμακείου Κ. Κακονίκος από την εταιρεία Medonshelf.

Η μελέτη του συγκεκριμένου φαρμακείου δεν έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας.

Κωδικός Προϊόντος: ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
Ποσότητα: