ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

 

  • Έλεγχος ληξιπροθέσμων φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ και παραφαρμάκων που βρίσκονται στον εμπορικό χώρο, στη συρταριέρα και στους αποθηκευτικούς χώρους του φαρμακείου

  • Διαχωρισμός των προϊόντων σε κουτιά με βάση την κατηγορία (φάρμακα και ΜΗΣΥΦΑ) και διαχωρισμός των παραφαρμάκων με βάση τον προμηθευτή - εταιρεία